Rượu Singleton 15 năm

Đặc điểm của Rượu Singleton 15 năm Dung tích : 700 ml Nồng độ : 40 % Màu rượu : Vàng […]